Teknologjia

AdPlatform është Ad Network zgjidhja e Httpool.

AdPlatform shërben si menaxhim i reklamave, përshtatje dhe shkëmbim  dhe është një vegël ideale për:

  • publisherët premium të kthejnë në para inventarin dytësor,
  • për disa publisher si server kryesor i reklamave dhe
  • publisherët mobil për gjithë inventarin e tyre në aplikacionet dhe faqet mobile.

Mundësitë kryesore:

  • Të gjitha modelet e çmimeve: CPM, CPC, CPA, CPP, CPE (Pagesë për angazhim).
  • Përshtatje: caktimi i prioritetit të reklamës sipas CPM efektiv.
  • Shkëmbim: AdPlatform integron rrjetin e reklamimit të palëve të treta dhe shkëmbimet duke përfshirë AdSense dhe DAX, duke mundësuar të hyra nga hapësirat e pashitura.
  • Kontroll i plotë: mbi çmimet, produktet e reklamimit, pozitat dhe burimet  të ardhurave.
  • Proces i faturimit i automatizuar dhe i lokalizuar.
  • Sistem i përshtatu dhe shumëgjuhësh.
  • Një platformë: për reklamim desktop dhe mobile.