Reklamuesit

Targetimi

Pse të humbim shfaqje të reklamave në përdorues të internetit që nuk paraqesin audiencën tonë??

Targetimi përfaqëson një nga benefitet më të mëdha të reklamimit digjital.

Targetimi preciz është thelbësor posaçërisht kur audienca e targetuar është e ngushtë. Sjellja, demografika, ri-targetim dhe mënyrat tjera të targetimit  sigurojnë që rreth 100 për qind e shfaqjeve të reklamave tu shfaqen audiencës së targetuar.

Zgjedh në mesin e opsioneve të përcaktuara

TAREGTIMI SIPAS KATEGORISË

Zbuloni audiencën tuaj në bazë të temave të interesit.

Httpool clusters local and global websites into relevant categories, enabling advertisers to deliver their messages to the right audience.

Httpool ndan webfaqet lokale dhe globale në kategori relevante duke ju mundësuar reklamuesve që të shfaqin mesazhin e tyre për audiencën e duhur.

Kategorizimi i parë përfshinë: Automotive, Biznis dhe Financa, Zbavitje, Lifestyle, Lajme dhe Informata, Sporte, Teknologji dhe Udhëtim. Për nënkategori specifike ju lutem kontaktoni zyrën më të afërt të Httpool.

 

Category.png

TARGETIMI KONTEKSTUAL

Rritni rëndësinë reklamës tuaj nëpërmjet reklamimit kontekstual.

Konsumatorët hulumtojnë në shumë faqe, forume si dhe në rrjete sociale kur mendojnë për një produkt ose shërbim. Httpool mund të servojë reklamën tuaj në përmbajtje ose fjalë kyqe që janë relevante me produktet tuaja ose shërbimet.

KO_Targetimi Kontekstual

TARGETIMI NËPËRMJET GJEO-TARGETIMIT

A është kompania juaj lokalë apo dalloni varësisht prej vendit?

Duke përdorur targetimin gjeo-lokalizues dërgon reklama ndaj përdoruesve në lokacion që është target.

KO_Geotargeting

TARGETIMI SIPAS SJELLJES

Arrini vetëm deri te ata përdorues të moshës dhe gjinisë së caktuar!

Targetimi sipas sjelljes lejon dërgimin e reklamave duke u bazuar në të dhëna demografike, interesimet dhe sjelljet e përdoruesve pa marrë parasysh se ku në faqe janë.

KO_Targetimi sjelljes

RE-TARGETIMI

Nëse vizitor juaj nuk ka blerë ndonjë gjë herën e parë, ftojeni që të kthehet!

Ri-targetimi është një mënyrë shumë efektive e reklamimit. Mundëson dërgimin e reklamës tek përdoruesit e internetit që tanimë kanë shikuar disa oferta në faqe të caktuara por nuk kanë blerë. Kjo i rritë shancet që një reklamues të mbyllë një blerje.

KO_Re-targetimi