Reklamuesit

Efiqenca

Httpool realizon kampanja reklamuese me një efiqencë të lartë.

  • METODOLOGJIA. Një qasje e vetme dhe nga një pikë e vetme ngrit sinergjinë e kanaleve dhe e përmirëson përshtatjen.
  • TEKNOLOGJIA. Veglat më të reja dhe të mbrojtura ju garantojnë rritje në efiqencë.
  • QASJE E ZGJERUAR. Qasja e drejtpërdrejtë në reklamues premium global dhe premium dytësor vendor në më shumë se 16 shtete në Europën Qendrore dhe Jugore dhe Azi.
  • PAMJET (IMPRESIONS) E SHIKUARA. Duke ju faturuar vetëm për pamje (impresions) që shikohen dhe jo për ato që shfaqen kursen mesatarisht 35% të buxhetit.
  • TARGETIMI. Arritja deri te audienca e kërkuar me afër 100% të pamje (impresions) zvogëlon mbetjet e reklamimit dhe rrit efiqencën.
  • OPTIMIZIMI/PËRSHTATJA. Përshtatja e vazhdueshme ndaj Indikatorëve Kyç të Performances dhe parametrave të definuar ndikon në mënyrë të ndjeshme në rezultate.
  • FORMATET E REKLAMAVE. Zgjedhja më e madhe e formatit të reklamave standarde dhe të mbrojtura i mundëson Httpool të zgjedhë kombinimin më të përshtatshëm.
  • EKIPI. Një ekip ndërkombëtar prej më shumë se 130 specialist të reklamimit të shpërndarë në 18 zyre.
  • EKSPERTIZË E GJËRË. Httpool mbështet 1000 brende vendore dhe ndërkombëtare dhe ka zhvilluar një ekspertizë të madhe në shumë sektorë.