Reklamuesit

 • Httpool_overview.jpg

  Reklamimi në kanale të ndryshme

  Reklamimi në kanale të ndryshme e rritë efikasitetin e kampanjës

  Përderisa reklamimi në kanale të ndryshme stimulon sinergjinë e këtyre kanaleve, menaxhimi i kanaleve të shumëfishta nga një pikë e vetme ju mundëson ekzekutim dhe përshtatje më efikase të kampanjës

 • channels.png

  Kanalet

  Reklamimi në kanale të shumëfishta ju ofron pamje më mundësi veprimi dhe drejton në  Kthim në Investim (ROI) më të lart.

  Httpool përfshinë të gjitha kanalet nga Display, Video, Engagement dhe Social deri në SEM dhe Performance dhe ekzekuton kampanja të marketingut të integruara duke përdorur teknologjinë më të avancuar.

   

  Hulumto kanalet tona.

 • Devices.png

  Paisjet

  Është koha e ekraneve të shumëfishtë dhe kryerjes së punëve të shumta në të njëjtën kohë.

  Deri në vitin 2017 gjysma e trafikut të internetit do të kryhet nëpërmjet pajisjeve mobile, e cila paraqet shtysën kryesore te rritjes së shpejtë të konsumimit digjital.

  Si pasojë e ndërthurjes së medias reklamimi i të ardhmes do të jetë gjithnjë e më i drejtuar drejt pajisjeve të ndryshme.

  Hulumto Pajisjet

 • Targeting.jpg

  Targetimi

  Reduktoni tepricat e reklamimit nëpërmjet mundësive të ndryshme të targetimit.

  Targetimi paraqet një prej përfitimeve më të mëdha të reklamimit digjital. Duke përdorur mundësitë e targetimit siç janë konteksti, sjellja, targetimi sipas lokacionit dhe ri-targetimit eliminoni tepricat e reklamimit deri në 9O%.

   

  Hulumto mundësitë e targetimit