Botuesit

Produktet e reklamimit

Publisherët kanë qasje dhe kanë kontrollin mbi ofertën më të gjerë të produkteve të reklamimit.

Rrjeti i Httpool i  reklamuesve premium dytësor ofron një qasje të përshtatshme në mundësimit të fitimeve nga pozitat dytësore në faqe premium  dhe mesatare pa pasur frikën kanibalizmit, duke u bazuar në eCPM të lartë, të targetuar, reklama të formatit premium.

Httpool i fuqizon publisherët që të rrisin të ardhurat e tyre nga reklamimit nëpërmjet:

  • modelit të çmimeve: CPM, CPC, CPA, CPP dhe CPE (Çmim për Angazhim),
  • burime të të ardhurave: nëpërmjet zyrave ndërkombëtare të Httpool dhe rrjetit të reklamuesve të partnerëve dhe shkëmbimit,
  • formatit të reklamave: nga ato standarde deri te formati i mbrojtur i reklamave të Httpool dhe
  • targetimi: kontekstual, kategorizim, behavioral/i sjelljes, geo-lokalizim dhe ritargetim.

Publisherët mbajnë kontrollin e plotë mbi modelet e çmimeve, formatit të reklamave, vendosjes së reklamave, pamjes dhe ndjenjës, mundësive të targetimit dhe burimit të të hyrave.

KO_Publishers_inventory