Botuesit

Perfitimet

Platforma e mbrojtur e reklamimit e Httpool dhe qasja në buxhete vendore dhe globale të reklamimit garantojnë të hyrat më të mëdha.

Httpool ju ndihmon publisherëve që të rrisin në maksimum të hyrat e tyre nëpërmjet teknologjisë së mbrojtur, ofertës më të gjerë të produkteve të reklamimit dhe burimit të të hyrave dhe rrjetit aktiv të përfaqësimit në reklamim.

Httpool mundëson rritjen e të hyrave nëpërmjet:

  • TEKNOLOGJI: platforma e avancuar dhe e mbrojtur e reklamimit,
  • GEO-LOKALIZIMIN: përfaqësim aktiv në 18 zyra ndërkombëtare,
  • QASJE: në buxhete lokale dhe ndërkombëtare,
  • PRODUKTE Të REKLAMIMIT: përshtatje në ofertën më të gjerë të produkteve të reklamimit në pronësi, me premium me eCPM të lartë,
  • TARGETIMI: qasje në kampanja të targetuara që nuk janë të qasshme sipas vendit, si dhe
  • BESUESHMËRI: një AdTag të vetëm dhe një pikë mbështetëse e vetme për të përfituar nga mobile dhe desktop trafiku.