Botuesit

 • Publisher-benefits.jpg

  Përparsitë

  Httpool ju mundëson publisherëve që të shfrytëzojnë në maksimum CPM-ët e tyre në desktop dhe mobile.

  Httpool ju ofron publisherëve platformën e mbrojtur reklamueses që mund të përshtatet me një rrjet të gjerë të produkteve reklamuese dhe modeleve të sjelljes së fitimeve në inventarin e premiumeve dytësor. Në anën tjetër Httpool përfaqëson publisher madhor global në 16 shtetet ku vepron në Europën Qendrore dhe Jugore si dhe në Azi.

  Hulumto përparësitë

 • Httpool_Ad products.png

  Produktet e reklamave.

  Merrni dhe mbani qasjen në ofertën më të gjerë të produkteve të reklamimit.

  Publisherët janë në kontroll të plotë ndaj formatit të reklamave, modeleve të çmimit, pozicionimit, targetimit dhe madje edhe te burimit të të ardhurave.

  Hulumto produktet e reklamimit

 • ad formats.jpg

  Formatet e Reklamimit

  Httpool zbaton dhe përshtat në ofertën më gjerë të formateve të reklamimit.

  Për të arritur te sa më shumë të hyra, Publisherët kanë qasje në tekst, display, video dhe proprietary, formate premium të reklamimit në desktop dhe mobile.

   

  Hulumto formatet e reklamave

 • join network.png

  Bashkohu në rrjetin tonë

  Shfrytëzo në maksimum potencialin e të hyrave nëpërmjet produkteve shtesë të reklamimit dhe burimeve të të ardhurave.

  Bashkohu në rrjetin tonë