Rreth nesh

Rreth Httpool

Httpool është një rrjet reklamues ndërkombëtar në shumë kanale i fokusuar në tregjet jashtë Europës Perëndimore dhe Shteteve të Bashkuara.

Httpool është një partner optimal për agjencionet mediatike që kërkojnë një zgjidhje të integruara për reklamim digjital. Në fakt Httpool  ofron gamën më të gjerë të produkteve të rrjetit të reklamimit dhe zgjidhjeve në display, video, engagement (angazhim) social dhe kanaleve performance në të dy kanalet dhe pajisjet desktop dhe mobile

Httpool përdor teknologjinë më të avancuar të licencuar dhe në pronësi të vetën, ka një përvojë të gjerë ndërkombëtare dhe përfaqëson  me mijëra publisher të zgjedhur global dhe lokal në 18 zyret e veta në Europën Qendrore dhe Jugore si dhe në zyret në Azi.

 KO_Httpool është një rrjet i reklamimit në shumë kanale_02.jpg