Botuesit

Bashkohu në rrjetin tonë

Shfrytëzo në maksimum potencialin e të hyrave nëpërmjet formateve shtesë të reklamave dhe burimit të të hyrave.

Httpool do të ju ndihmojë në definimin përzierjes së produkteve më të përshtatshme dhe strategjinë e të hyrave për mobil dhe segmentet dytësore online dhe mund të ndajë me ju një demonstrim nëse kërkohet.

Për publisherët ndërkombëtar me trafik nga tregjet e Europës Qendrore dhe Jugore si dhe Azisë, Httpool përfaqëson një partner të përshtatshëm për të kthyer në të ardhura trafikun e tyre në tregje ndërkombëtare dhe kjo nëpërmjet një pike të vetme.

Publisher lokal më inventor të kualitetit të lartë në mobil dhe desktop mund të përdorin Httpool për të fituar nga inventori i tyre premium dhe dytësor. Kontaktoni me zyrën më të afërt që të ju mundësoj të definoni produktet më të përshtatshme.

Mënyra e kontaktit